Liên Hệ


Chúng tôi xin hân hạnh trả lời các câu hỏi và bảng báo giá của quý vị.
Vui long điền vào form này, câu hỏi của quý vị sẻ được tự động chuyển đến chuyên viên kỹ thuật thích hợp tương ứng với ngành hang của quý vi:

Send message Reset

Liên lạc với chúng tôi qua email: info@jade-company.com
View Jade&Co Co. Ltd. in a larger map