Quản lý chất lượng


 Sản phẩm chất lượng và giá thành cạnh tranh, tất cả trong một:

 

Quy trình sản xuất tin giản cho phép chúng tôi quản lý chất lượng tại một đầu thay vì dàn trãi khắp cả xưởng. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng tôi nắm bắt và sửa chữa ngay trước khi nó lan rộnng.
Chúng tôi cũng áp dụng phương pháp thong kê chất lượng SPC nhằm giám sát thực tế sản phẩm và thử nghiệm phá hủy. Là nhà sản xuất và khai thác nguồn hàng tại Trung Quốc, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải sản xuất sản phẩm đáng tin cậy.
Khi cần phải kiểm hàng, chúng tôi rất chào đón quý vị hoặc có thể gửi bên kiểm định thứ ba đến đánh giá sản phẩm tại nhà xưởng của chúng tôi.

 • Danh sách thiết bị quản lý chất lượng:

 • Thước kẹp digital – 150 mm

 • Thước kẹp digital – 300 mm

 • Thước kẹp digital – 1,000 mm

 • Máy thử xoắn

 • Pan-me

 • Cân điện tử

 • Thiết bị đo chiều dày độ phủ (dung cho kim loại và phi kim loại)

 • Thiết bị điều chỉnh điện AC/DC

 • Máy đo độ cứng

 • Máy trình chiếu

 • Máy thử phun muối

 • Máy đo màu